TO+: Et redskab på brugernes præmisser


 

Gladsaxe kommune havde anvendt Symmetrics TO+ platform i godt et halvt års tid, da vi mødte sygeplejerske og Tidlig Opsporing konsulent Dorthe Melchiorsen til en samtale om, hvordan TO+ har påvirket hjemmeplejens arbejde med tidlig opsporing. Selv efter den forholdsvis korte anvendelsestid kan man tydeligt mærke en række forandringer i det daglige arbejde, ikke mindst en mere systematisk måde at melde og drøfte observationer på. 

Da Gladsaxe kommune besluttede at intensivere indsatsen for tidlig opsporing af sygdomstegn og forebyggelse af indlæggelser i hjemmeplejen, faldt valget på Symmetrics TO+ platform. Afgørende for beslutningen var værktøjets fleksibilitet og den brugervenlige grænseflade: værktøjer, som alle medarbejdere kan anvende, uden behov for bestemte IT-færdigheder eller omkostningstunge supplerende kurser.

Praktisk oplæring 

Arbejdet med et nyt værktøj ændrer både arbejdsgange og selve måden at tænke på i organisationen, og det kan være en stor udfordring. Det er en ny arbejdskultur, som skal trænes, så det bliver en del af hverdagen. Det kræver, at man i den tidlige implementeringsfase holder vedvarende fokus på de nye arbejdsgange. I Gladsaxe har man valgt at understøtte processen med en praktisk oplæring, hvor en erfaren Tidlig Opsporing konsulent følger samtlige medarbejdere, der for første gang skal tage værktøjet i brug, og yder praktisk vejledning og feedback, når der skal oprettes en habituel tilstand eller registreres ændringer. Derudover har en række “superbrugere” en central rolle i at holde TO+ på sporet i deres team – bl.a ved at sørge for, at tavlene er tændt, og alt det praktiske kører, som det skal.

Et værktøj, der giver mening for alle 

Hjemmeplejens medarbejdere i Gladsaxe har taget imod TO+ åbent og positivt. Dorthe forklarer: “TO+ giver mening, fordi det er et enkelt system, som understøtter mange af medarbejdernes opgaver. Det er ikke et virkelighedsfjernt system, men noget, som direkte relaterer til det arbejde, de udfører i løbet af dagligdagen. Det giver medarbejderne en enkel måde at registrere de ting, de observerer hos borgeren. Og det er en her-og-nu afrapportering. Når ændringen er registreret, behøver medarbejderen ikke at tænke over det eller huske på at tage det op – den kommer helt automatisk på det næste triagemøde.”

Spørger man medarbejderne, er de især glade for ændringsskemaet, som er deres basisværktøj i dagligdagen. Det er nemt og tilgængeligt. Simple spørgsmål, simple måder at svare på.

Velstrukturerede fællesmøder med plads til alle faggrupper

Med implementeringen af TO+ er man i Gladsaxe gået tilbage til et mødekultur, som samler alle hjemmeplejens forskellige faggrupper: sygeplejersker, SOSU-assistenter og -hjælpere, fysio- og ergoterapeuter. Og det giver rigtig god mening.

Triagemøderne har medført en ny og anderledes målrettet mødestruktur. Tidligere fyldte de borgere, som medarbejderne af den ene eller anden grund havde en vanskelig interaktion med, rigtig meget på teammøderne. Nu, hvor udgangspunktet for triagemøderne er de ændringer, som er registreret i TO+ app’en, kan medarbejderne koncentrere sig på de borgere, som har behov for en særlig indsats. Fokus på ændringer betyder også, at flere medarbejdere kan komme til orde på møderne, og at de forskellige fagligheder vægtes mere lige. SOSU-hjælperne, som er den største medarbejdergruppe i hjemmeplejen, har en større stemme, end de havde før. De oplever, at deres observationer er grundlaget for de handleplaner, der igangsættes. Tilbagemeldingerne håndteres på en anderledes systematisk måde, og der er en mere konsekvent opfølgning på de handleplaner, der bliver iværksat på triagemødet. For borgeren betyder det en mere fokuseret indsats, som kan forebygge en uhensigtsmæssig indlæggelse. Det er en positiv udvikling, som alle medarbejdergrupper har gavn af.