PROJEKTER

Læs hvordan vi gør en forskel
Sundhedsstyrelsen: Det gode Borgerforløb

Sundhedsstyrelsen: Det gode Borgerforløb

Dosisdispensering og Det Fælles Medicinkort

Dosisdispensering og Det Fælles Medicinkort

Frederiksberg Hospital: Procesoptimering og digitalisering af arbejdsgange

Frederiksberg Hospital: Procesoptimering og digitalisering af arbejdsgange

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler: Implementering af EVA

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler: Implementering af EVA

Region Hovedstaden:  Arbejdsgangsanalyser i forbindelse med 1813

Region Hovedstaden: Arbejdsgangsanalyser i forbindelse med 1813

Toxaid: Udvikling af nyt IT-system til Giftlinjen

Toxaid: Udvikling af nyt IT-system til Giftlinjen

Det fælles medicinkort (FMK)

Det fælles medicinkort (FMK)

Region Hovedstaden: Nye ikoner til 2300 klinikere

Region Hovedstaden: Nye ikoner til 2300 klinikere

Region Hovedstaden: Implementering af Agenda Management

Region Hovedstaden: Implementering af Agenda Management

Effektiv SystemAdgang: Visualisering af resultater

Effektiv SystemAdgang: Visualisering af resultater

Det Fælles Medicinkort: Design af ny brugeroplevelse

Det Fælles Medicinkort: Design af ny brugeroplevelse

Region Hovedstaden: Brugerinddragelse og workspace design i forbindelse med ESA

Region Hovedstaden: Brugerinddragelse og workspace design i forbindelse med ESA

Rigshospitalet: Digitalisering af tre centrale processer i bloddonation

Rigshospitalet: Digitalisering af tre centrale processer i bloddonation

Effektiv SystemAdgang: Formative evalueringer

Effektiv SystemAdgang: Formative evalueringer

Region Hovedstaden: Nulpunktsevaluering af Effektiv SystemAdgang

Region Hovedstaden: Nulpunktsevaluering af Effektiv SystemAdgang

Hurtig Adgang: Nulpunkt-, midtvejs- og slut evaluering

Hurtig Adgang: Nulpunkt-, midtvejs- og slut evaluering

Effektiv SystemAdgang: Effektvurdering og brugeroplevelse

Effektiv SystemAdgang: Effektvurdering og brugeroplevelse

Aarhus Kommune: Workshops om arbejdsgangsdesign

Aarhus Kommune: Workshops om arbejdsgangsdesign

Københavns Kommune: Forbedrede arbejdsgange på tværs af sundhedsområdet

Københavns Kommune: Forbedrede arbejdsgange på tværs af sundhedsområdet

Bispebjerg Hospital: Indførelse af CIS-system på Intensivt Afsnit

Bispebjerg Hospital: Indførelse af CIS-system på Intensivt Afsnit

Region Hovedstaden: Vurdering af Cetrea-teknologien

Region Hovedstaden: Vurdering af Cetrea-teknologien

Odense Universitetshospital: Implementering af nye arbejdsgange

Odense Universitetshospital: Implementering af nye arbejdsgange

Bispebjerg Hospital: IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling

Bispebjerg Hospital: IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling

Arbejdsgangsdesign inden for det kommunale område

Arbejdsgangsdesign inden for det kommunale område

Bispebjerg Hospital: Opstart af Cetrea Emergency på Skadestuen og AMA

Bispebjerg Hospital: Opstart af Cetrea Emergency på Skadestuen og AMA

Region Hovedstaden: Funktionelle- og organisatoriske krav til medicinsk kræftbehandlingsunderstøttelse i EPM

Region Hovedstaden: Funktionelle- og organisatoriske krav til medicinsk kræftbehandlingsunderstøttelse i EPM

Effektiv Systemadgang: Brugeroplevelser

Effektiv Systemadgang: Brugeroplevelser

Bispebjerg Hospital: Medarbejderkort og kantinesystem

Bispebjerg Hospital: Medarbejderkort og kantinesystem

Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital: Chipkort giver læger og sygeplejersker hurtig adgang til data

Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital: Chipkort giver læger og sygeplejersker hurtig adgang til data

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Projektledelse af Hurtig Adgang

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Projektledelse af Hurtig Adgang

Bispebjerg Hospital: Projektledelse af Cetrea Emergency

Bispebjerg Hospital: Projektledelse af Cetrea Emergency

Bispebjerg Hospital: Optimering af arbejdsgange på Lungemedicinsk klinik

Bispebjerg Hospital: Optimering af arbejdsgange på Lungemedicinsk klinik

Anbefalede forudsætninger til decentrale medicinkortløsninger

Anbefalede forudsætninger til decentrale medicinkortløsninger

Hovedstadens Sygehusfællesskab: Analyse af e-telefonbog

Hovedstadens Sygehusfællesskab: Analyse af e-telefonbog

Bispebjerg Hospital: Procesoptimering MR scanning

Bispebjerg Hospital: Procesoptimering MR scanning

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Opfølgnings- og evalueringskoncept

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Opfølgnings- og evalueringskoncept

Frederiksberg Hospital: Implementering af Orbit

Frederiksberg Hospital: Implementering af Orbit

Geriatriske ambulatorier: Optimering af arbejdsgange

Geriatriske ambulatorier: Optimering af arbejdsgange

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Implementering af Labka II

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Implementering af Labka II

Bispebjerg Hospital: EPM konsolidering

Bispebjerg Hospital: EPM konsolidering

Region Hovedstaden: Rolledrejebog og klassifikation

Region Hovedstaden: Rolledrejebog og klassifikation

Region Hovedstaden: Udvikling af Open Source bookingsapplikation til helbredssamtaler

Region Hovedstaden: Udvikling af Open Source bookingsapplikation til helbredssamtaler

Region Hovedstaden: Procesbeskrivelser for relancering af PDA

Region Hovedstaden: Procesbeskrivelser for relancering af PDA

Herlev Hospital: Kursus i arbejdsgangsanalyse

Herlev Hospital: Kursus i arbejdsgangsanalyse

Hvidovre Hospital: Implementering af Orbit

Hvidovre Hospital: Implementering af Orbit

Implementering og evaluering: Elektronisk Patient Medicinering (EPM)

Implementering og evaluering: Elektronisk Patient Medicinering (EPM)

Udvikling af implementeringsmodel

Udvikling af implementeringsmodel

Arbejdsgangsanalyse – Personaleadministrativt system

Arbejdsgangsanalyse – Personaleadministrativt system

Bispebjerg Hospital: Undersøgelse af brugernes anvendelse af IT

Bispebjerg Hospital: Undersøgelse af brugernes anvendelse af IT

Bispebjerg Hospital: Procesoptimering på røntgenafdelingen

Bispebjerg Hospital: Procesoptimering på røntgenafdelingen

Region Hovedstaden: Rolleafklaring

Region Hovedstaden: Rolleafklaring

Projektoplæg – Role Based Access Control (RBAC)

Projektoplæg – Role Based Access Control (RBAC)

Arbejdsgangsanalyser: Learning Managment System (LMS)

Arbejdsgangsanalyser: Learning Managment System (LMS)

Hovedstadens Sygehusfællesskab: Analyse af brugeradministration

Hovedstadens Sygehusfællesskab: Analyse af brugeradministration