Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Opfølgnings- og evalueringskoncept

Opfølgning og evaluering i kølvandet på implementeringen af nye kliniske og administrative systemer

Udvikling af opfølgnings- og evalueringskoncept for Bispebjerg og Frederiksberg hospital i forbindelse med de seneste års implementeringer af kliniske og administrative systemer. Fokus er på at følge op arbejdsgange og anvendelse og IT på tværs af IT-systemer og faggrupper med fokus på bedre patientbehandling og hensigtsmæssige arbejdsgange.