PROJEKTLEDELSE

I styrer jeres projekt sikkert mod de fastlagte mål, når alle deltagere bevæger sig i samme retning, og der er styr på relationerne mellem samtlige involverede parter.

Ledelse af projekter kan være uforudsigelig. Måske er målet ikke tilstrækkeligt veldefineret, tidsplanen for optimistisk, eller kommunikationen til de berørte medarbejdere mangelfuld. Alt dette forsinker projektet og lægger beslag på uforholdsmæssigt mange af organisationens ressourcer.

Vi holder jeres projekter på sporet ved at definere mål og strategi og sikre stram tidsstyring og god kommunikation til de involverede parter, så alle ved, hvad der forventes af dem og hvornår. I får løbende underretninger, så I altid har fuld overblik over såvel fremdriften i processen som eventuelle udfordringer.

Opfyld jeres projektmålsætning

Vi opstiller realistiske tidsplaner og holdbare modeller, som er specifikt tilpasset jeres projekt.

Vores projektledelseskoncept er en konkret, fleksibel og pragmatisk tilgang, som ikke er fastlåst af en bestem teoretisk model. Den er baseret på den erfaring, som vi har med projekter generelt og projektledelse specifikt.

Vi udarbejder realistiske tidsplaner, som I løbende kan forholde jer til. I samarbejde med jer identificerer vi risikoområder, så I tidligst muligt i forløbet kan justere strategien. I får holdbare modeller for projektet og fastholder et kontinuerligt refleksionsniveau.

Inddragelse, kommunikation, dokumentation

I et vellykket projekt er det afgørende, at relevante grupper er involveret allerede ved projektetableringen, og at der er fokus på god kommunikation internt i projektet.

Inddragelse af og løbende kommunikation mellem projektets aktører er centrale for projektets succes. Hvis de involverede parter ikke ved, hvad de andre laver, kan det ende med, at projektet løber i forskellige retninger. Med god kommunikation om projektets fremdrift og aktiviteter sikrer vi et fælles kurs og vedligeholder et højt motivationsniveau blandt medarbejderne.

Vi anvender en række redskaber for at skabe vidensdeling og adgang til alle nødvendige ressourcer (tidsplaner, opgaveliste, tjek-lister). Blandt andet kan vi levere Open Source-baserede projektsites til styring af jeres projekt. Med et projektsite er I sikret dokumentation, så den viden og erfaringer, som I opbygger, kan blive til nytte i fremtidige projekter.

Få forståelse for, hvordan projektet påvirker jeres arbejdsgange

Med en arbejdsgangsanalyse kan I skaber overblik og klare prioriteringer.

For at at lede et projekt succesfuldt er det nødvendigt med en god forståelse af de arbejdsgange, som projektet søger at forbedre og i øvrigt påvirker. Derfor er arbejdsgangsanalyse et relevant projektledelsesværktøj.

Med en arbejdsgangsanalyse får I overblik over de relationer og arbejdsopgaver, der er centrale for jeres projekt. I kan opstille prioriteringer og minimere risici såsom udefrakommende krav og uforudsete begivenheder.

Tre tegn på, at jeres projekt er ved at løbe af sporet

1. Jeres medarbejdere ved ikke, hvem der skal gøre hvad og hvornår
2. I mangler overblik over ressourceforbruget
3. Der er divergerende opfattelser af, hvad målet er

Vil I holde jeres projekt på rette kurs? Så ring til os på 6179 6957 eller send en mail på info@symmetric.dk