UNDERVISNING

Kurserne ledes af erfarne underviserer og inkluderer alt fra undervisningsmateriale til forplejning. Alle kurser består af en blanding af teori og praktiske opgaver.

Undervisningen kan inddrage eksempler fra projekter, som vi har været involveret i, eller tage udgangspunkt i forestående opgaver for kursisterne.

Arbejdsgangsanalyse 1

Det grundlæggende kursus i arbejdsgangsanalyse gør kursisten i stand til at benytte Symmetrisk arbejdsgangsanalyse tilgangen mhp. afdækning af de centrale arbejdsgange i en organisation i forbindelse med implementering af IT eller procesforbedring. Kurset består af en gennemgang af principperne i tilgangen og instruktion i anvendelsen af de teknikker og metoder, der indgår i tilgangen. Således lærer kursisten både at forstå og sætte begreber på hvordan roller og opgaver løses og vedligeholdes i en organisation samt hvordan man modellerer dette gennem principperne i BPMN-notationen. Kurset klæder kursisten på til at være facilitator på arbejdsgangsanalyseseminarer. Der kan i kurset tages udgangspunkt i forestående projekter, som indarbejdes i kurset. Varighed: 2 dage

Arbejdsgangsanalyse 2

Det udvidede kursus i arbejdsgangsanalyse skærper kursistens evne til at forstå og sætte begreber på arbejdsgange i en organisation. Som udgangspunkt henvender kurset sig til kursister der har været på Arbejdsgangsanalyse I. Kurset inddrager teori fra videnskabelige traditioner som Science and Technologi Studies (STS) og Actor Network Theory (ANT), og relaterer dette til hvordan man kan blive bedre til at foretage arbejdsgangsanalyser. Kurset tager afsæt i konkrete cases og projekter. Varighed: 2 dage

Idégenerering & innovationsmetoder

Kurset i idégenerering og innovationsmetoder gennemgår en række metoder og teknikker til at tænke og handle kreativt alene og i teams. Kurset byder på gennemgang og øvelse i brainstormingsteknikker, visualiseringsteknikker, scenarie- og storyboardudvikling, drama og mock-up. Kursisten vil ud over at få kendskab til de forskellige teknikker og metoder også få undervisning i hvordan de kan kombineres og sættes sammen til et innovationsforløb. Varighed: 2 dage

Brugerdrevet innovation i sundhedsvæsnet

Brugerdreven innovation har de seneste år høstet meget anerkendelse på grund af metodens evner til at frembringe løsninger på reelle problemer gennem fokus og inddragelse af reelle brugere. Dette kursus bringer en række teknikker og metoder fra brugerdreven innovation ind i en sundhedsmæssig sammenhæng. Kursisten vil blive ustyret med evner til at tilrettelægge forløb hvor man inkludere brugere og studerer deres adfærd gennem etnografisk observation. Kurset indeholder både teori om brugerdreven innovation og praktiske øvelser i forbindelse med konkrete teknikker og metoder. Varighed: 2 dage

Specialiserede kurser

Ud over de 4 standardiserede kurser tilbyder Symmetric Consulting også skræddersyede kurser om specifikke forhold. Eksempelvis har Symmetric Consulting har afholdt følgende kurser:

– Arbejdsgangsanalyse og Implementering i forbindelse med Elektronisk Patient Medicinering

– Arbejdsgangsanalyser og facilitering af workshops

– Symmetrisk arbejdsgangsanalyse – en metode med fokus på aktanter