Analyse, Design, Udvikling, Implementering

Optimer jeres arbejdsgange
Læs hvad vi kan gøre for jer

VORES TILGANG

Vi ser på relationer og netværk og sikrer sammenhæng mellem forandring, teknologi, organisation og praksis. Vores konsulentydelser og digitale løsninger understøtter arbejdspraksis og løser konkrete behov hos vores kunder. Vi sikrer implementering, forankring og effekt.

Vi ser jeres behov

Vores ydelser og produkter tager udgangspunkt i arbejdsgange og optimal understøttelse af arbejdspraksis. Vi anvender vores viden, metoder og værktøj til at skabe individuelle, målrettede løsninger. Vores løsninger adresserer reelle behov hos kunderne.

Vi skaber sammenhæng

Vi ser på relationerne mellem alle aktører og elementer, som indgår i en arbejdsproces: medarbejdere, teknologi og fysiske rammer. Vi tænker effektvurdering ind fra starten og finder frem til, hvordan arbejdsgange og teknologier bedst støtter organisationens mål og behov.

Vi inddrager brugerne

Brugernes erfaringer er essentielle i alle vores projekter. Vi justerer vores løsninger løbende, i overenstemmelse med jeres feedback. Vi tager jævnligt pulsen på jeres ønsker og behov for tilpasning og udvikling og afholder regelmæssige brugerworkshops.

DIGITALE LØSNINGER

Vi identificerer de konkrete behov for digital understøttelse, udarbejder kravspecifikation og sikrer implementering. Vi har fokus på at skabe sammenhæng og gode relationer mellem teknologi, mennesker, organisation og fysiske rammer.

Det siger vores kunder

RH

“Vi har med stor tilfredshed anvendt Symmetric til evaluering af ESA projektet samt analyser af brugsmønstre. Symmetric har bidraget positivt til projektet og er super professionelle i deres tilgang til opgaverne.”

 Pia Daugbjerg Andersen Projektleder ESA, Region Hovedstaden

RH

“Vi har haft et effektivt samarbejde med Symmetric omkring vores IT-udvikling. Symmetric forener viden om IT-projekter med en sociologisk tilgang, der er meget frugtbar.”

 Morten Hanefeld Dziegel Overlæge, Rigshospitalet

KONSULENTYDELSER

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at finde frem til de mest hensigtsmæssige arbejdsgange og implementere forandringer. Vi har en integreret tilgang til opgaven og udfører analyse, design, implementering og opfølgning.

Vi elsker at arbejde sammen med

AARHUS KOMMUNE

KOMMUNERNES LANDSFORENING

CETREA

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

REGION HOVEDSTADEN

REGION SYDDANMARK

KØBENHAVNS KOMMUNE

SUNDHEDSSTYRELSEN

ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Tag et kig på vores cases