Region Hovedstaden: Vurdering af Cetrea-teknologien

Observationsstudier og interviews på regionens hospitaler

Symmetric har for Region Hovedstaden undersøgt brugen af Cetrea-teknologien, og har udarbejdet en rapport, der kommer med anbefalinger til regionens strategi på området. Anbefalingerne bygger på observationsstudier på tre af regionens hospitaler, der bruger Cetrea.

Observationsstudierne er suppleret af en række interviews med forskelligartede brugere. Brugerne er af forskellig art, idet de repræsenterer forskellige faggrupper (læger, sygeplejersker, sekretærer, mv.), men også hierarkisk placeret forskellige steder på hospitalerne, da undersøgelsen har analyseret både de konkrete forhold vedrørende brug af Cetrea og patientlogistiske aspekter på tværs af afdelinger og hospitaler. Endvidere har hospitalernes projektledere og implementeringsansvarlige været inkluderet i form af en workshop med disse for at belyse aspekter vedrørende implementering og relationer til andre IT-systemer.

Undersøgelsen har beskæftiget sig med forhold vedrørende Cetrea Surgical, Cetrea Patient Ward, Cetrea Emergency og Cetrea Anywhere, og kommer med anbefalinger relateret til brugen og ibrugtagelsen af de specifikke produkter, samt til hvordan man kan bruge Cetreaprodukterne på tværs af afdelinger og hospitaler, og pointere hvilke udfordringer der er i dette.

Læs mere