DIGITALE LØSNINGER

Applikationer, der støtter fokusområder

Vi sikrer, at organisationsforandringer og implementering af ny teknologi forløber hensigtsmæssigt, og I opnår de fordele, som I forventede.

Tidlig Opsporing Plus

TidligOpsporing Plus er et registrerings-, informations- og overblikredskab til brug i den kommunale hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre i arbejdet med tidlig opsporing af sygdomstegn, underernæring og nedsat funktionsniveau hos den ældre medicinske patient.

Miru

Symmetrics DataApp Miru effektiviserer dataindsamlingsprocessen. Data indsamles direkte hos eksempelvis borgere eller patienter og bearbejdes automatisk, så resultater af undersøgelser kan aflæses med det samme, gennem det online dashboard.

Toxaid

Toxaid er udviklet til Giftlinjen, Danmarks landsdækkende telefonrådgivning, som yder råd og hjælp om forgiftning. Toxaid omfatter registrering af telefoniske henvendelser, dokumentation af rådgivning, en automatisk algoritme der foreslår dokumenter til beslutningsstøtte, opslag i lokale og internetbaserede databaser samt en statistisk rapportdel.