NYHEDER

Læs hvad vi foretager os

Symmetric online muligheder

Symmetric støtter alle foranstaltninger ift. at komme COVID19 til livs. Som følge af COVID19 oplever hele landet ændringer i forhold til arbejdsrutiner og en stor del af befolkningen arbejder nu hjemme, mens andre fortsat tager...

læs mere
Nedbringelse af ventetiden i kommunal genoptræning

Nedbringelse af ventetiden i kommunal genoptræning

Arbejdsgangsanalyse- og design i forbindelse med nedbringelse af ventetiden for opstartstider til kommunal genoptræning efter sundhedsloven §140  Brøndby Kommune, Træningscenter Brøndby Arbejdsgangsanalyse- og design i forbindelse med nedbringelse af ventetiden...

læs mere
Database wiz

Database wiz

Do you know (almost) everything there is to know about databases? Can you focus on creating an optimal platform and deliver to agreed deadlines? If that is not scaring you away, then you might just be the person we are looking for!

læs mere
TO+ Nursing Home

TO+ Nursing Home

Behov for løsning til plejecentre Efter at vores TO+ platform blev skudt afsted ud til en række kommuners hjemmeplejer, opstod der et ønske om en lignende platform til brug i plejecentre. Vi har taget opgaven på os og i et nært samarbejde med de interesserede...

læs mere
Symmetric vinder E-sundhedsbattle

Symmetric vinder E-sundhedsbattle

Symmetric deltog i oktober 2016 i E-sundhedsobservatoriet v. Aalborg Universitets årlige konference med temaet “brændpunkter i digitaliseringen af sundhedssektoren - udfordringer og opnåede resultater”. Årets program indeholdt, udover oplæg og debatter, desuden en...

læs mere
Kursus i arbejdsgangs-analyse og design

Kursus i arbejdsgangs-analyse og design

Den 11 maj 2016 afholdte Symmetric et kursus i arbejdsgangsanalyse og design for Region Hovedstadens Center for IT, Medico og Telefoni med Jari Friis Jørgensen og Lasse Nykjær som kursusledere. Optimal anvendelse af Sundhedsplatformen I det kommende år står CIMT over...

læs mere
Symmetrics TO+ med i lærebog for Sygeplejestuderende

Symmetrics TO+ med i lærebog for Sygeplejestuderende

Symmetric platform til TidligOpsporing af ældre borgere (TO+) er med i bogen "Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet" udgivet af Dansk Sygeplejeråd og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. TO+ anvendes i bogen til at illustere hvordan it-systemer kan...

læs mere
Plejecenter, Rehabiliteringsmodul og Telemedicin

Plejecenter, Rehabiliteringsmodul og Telemedicin

Vi er glade for at kunne annoncere at vi arbejder på at udvikle et modul af TO+ til brug på plejecentre. Plejecentermodulet vil designmæssigt, ligge sig op ad TO+ som det kendes i dag, men vil have en funktionalitet, der er skræddersyet til behovene hos landets...

læs mere