Kursus i arbejdsgangsanalyse- og design

Optimal anvendelse af Sundhedsplatformen

Den 11 maj 2016 afholdte Symmetric et kursus i arbejdsgangsanalyse og design for Region Hovedstadens Center for IT, Medico og Telefoni med Jari Friis Jørgensen og Lasse Nykjær som kursusledere.

Optimal anvendelse af Sundhedsplatformen

I det kommende år står CIMT over for den udfordring, at Region Hovedstaden med overgangen til den nye Sundhedsplatform skal gentænke og revidere arbejdsgange i samtlige sygehuse i regionen. Derfor bad de Symmetric om at undervise CIMT’s IT-konsulenter i arbejdsgangsdesign, således at man sikrer en optimal anvendelse af Sundhedsplatformen efter implementeringen. Kurset klædte IT-konsulenterne på til at udføre observationer, identificere problemer og komme med løsningsforslag herpå.

Fokus på øvelser

Kursusdeltagernes erfaringsgrundlag varierede fra garvede arbejdsgangkonsulenter, hvoraf vi tidligere har undervist flere, til nybegyndere udi arbejdsgangsteori og praksis. Inden kurset havde deltagerne derfor fået tilsendt noget materiale for at sikre en fælles forståelse og baggrund. Fra starten af kurset gik vi igang med øvelser, således at kurset blev bygget op omkring praktisk anvendelse og udførelse frem for tung teori.

Det hele på det halve tid

Kurset i arbejdsgangsanalyse og design har vi afholdt for talrige kunder, bl.a. for Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital og Københavns Kommune. Sædvanligvis bruger vi to dage på kurset, så der er tid til både at give en teoretisk introduktion til arbejdsganganalyse og til at udføre praktiske øvelser, hvor kursisterne designer en arbejdsgang og får respons på det. Denne gang var tiden knap, og vi måtte komprimere indholdet, så det passede til en enkel dags undervisning. Det betyder også, at vi har et 1 dags kursus med stor fokus på anvendelsesoptimering, som vi kan tilbyde.

Har I behov for at forbedre eller forny jeres arbejdsgange?

Så ring på 6179 6957 eller mail til os på info@symmetric.dk og lad os sammen kortlægge jeres behov. Læs meget mere om vores tilgang til arbejdsgangsanalyse og design på vores hjemmeside.