TOXAID

SYMMETRIC HAR UDVIKLET TOXAID SYSTEMET TIL GIFTLINJEN PÅ BISPEBJERG HOSPITAL. PÅ GIFTLINJEN RÅDGIVER LÆGER OG SYGEPLEJERSKER BORGERE OG FAGPERSONALE OM HVORDAN DE SKAL HÅNDTERE FORGIFTNINGER.

Giftlinjen har behov for et IT-system, som er let og overskueligt at anvende, og som samtidig giver mulighed for at registrere en stor mængde data

Det indsamlede skal efterfølgende anvendes til beslutningsstøtte og som grundlag for forskning.

Et komplet og letanvendeligt system

Med Toxaid har vi udviklet et system, hvor brugerne selv skal registrere så lidt som muligt.

Det betyder blandt andet, at brugerne kun bliver præsenteret for valg og informationer, som er relevante for det opkald, de har modtaget. Mange registreringer forgår via valgmuligheder frem for fritekst.

Toxaid omfatter registrering af telefoniske henvendelser, dokumentation af rådgivning, en automatisk forbedrende algoritme, der foreslår dokumenter til beslutningsstøtte, opslag i lokale og internetbaserede databaser samt en statistisk rapportdel.

Brugerdrevet design

Udviklingen af Toxaid er sket i et tæt samarbejde med læger og sygeplejersker på Giftlinjen, som blandt andet har bidraget med viden om deres behov, faglighed og arbejdsgange.

De har for eksempel været med til at definere, hvordan systemet kan støtte et godt flow i forhold til de telefonopkald, de modtager.

Symmetric har også varetaget undervisningen af læger og sygeplejersker i det nye system, som gik i drift i december 2013.