Symmetric støtter alle foranstaltninger ift. at komme COVID19 til livs. Som følge af COVID19 oplever hele landet ændringer i forhold til arbejdsrutiner og en stor del af befolkningen arbejder nu hjemme, mens andre fortsat tager på arbejde for at sikre god sundhed og velfærd.

Vi ved, at mange har travlt, og at der gøres en stor indsats for at få det hele til at hænge sammen. I denne tid knokler alle med at bidrage og skabe noget godt for Danmark og det har vi stor respekt for. Vi ønsker også at bidrage og har i den forbindelse gjort os tanker om, hvordan vores produkter og ydelser kan understøtte COVID19 udfordringer og ændrede arbejdsgange.
Symmetric´s vigtigste tilgang ift. at skabe værdi er gennem netværk og relationer. Værdien af vores ydelser og produkter udleves via fysisk kontakt, men det er selvfølgelig ikke muligt i denne tid. Derfor har vi tænkt ud af boksen og vil hermed stikke en finger i jorden og finde ud af om der skulle være overskud og energi til at deltage i online kurser fra os. Vi kan skræddersy online kurser ud fra dine/jeres behov og ønsker. Skriv til os på (info@symmetric.dk) og sammen, men hver for sig, sammensætter vi et online kursus, der skaber værdi hos dig/jer. 

Online kursus i Arbejdsgangsanalyse- og design:

På nuværende tidspunkt kan vi levere et online kursus i arbejdsgangsanalyse- og design. Det er et gennemprøvet kursus der har haft hold igennem fra både kommuner og regioner, hospitaler og IT-afdelinger. 

Vi tilbyder et grundlæggende kursus i arbejdsgangsanalyse- og design, som gør kursisten i stand til at benytte Symmetric´s arbejdsgangsanalyse tilgang mhp. afdækning af de centrale arbejdsgange i en organisation i forbindelse med implementering af IT eller procesforbedring. Kurset består af en gennemgang af principperne i tilgangen og instruktion i anvendelsen af de teknikker og metoder, der indgår.

Således lærer kursisten både at forstå og sætte begreber på, hvordan roller, kompetencer og opgaver løses og vedligeholdes i en organisation samt hvordan man modellerer dette.

Kurset vil give en teoretisk og praktisk forståelse for arbejdsgangsanalyser. Fokus vil være på hvordan analyser kan foretages samt hvordan “design” kommer på banen. Således at hensigtsmæssige arbejdsgange designes og ikke mindst implementeres for at sikre mest hensigtsmæssig systemanvendelse og arbejdsmiljø.

Ofte står de organisationer der kommer på kursus over for en stor implementeringsopgave eller andre konkrete udviklingsprojekter. Hvis det er tilfældet, så relaterer vi kurset i forhold til den konkrete kontekst og laver øvelser i forhold til de udfordringer, som de vil komme ud for som del af eget projekt. Et eksempel i denne tid kunne være samarbejde og afvikling af projekter via hjemmearbejde.

Skriv til os, hvis du er interesseret i at høre mere: info@symmetric.dk 

Mange hilsner fra

Jari Friis Jørgensen
CEO, Symmetric