IMPLEMENTERING

Implementeringsprocessen er et afgørende forløb, der skal håndteres rigtigt, hvis arbejdsdagen skal give mening, når forandringen er implementeret.

Ingen udvikling uden forandring, men nye teknologier såvel som organisatoriske forandringer skal integreres i dagligdagen på arbejdspladsen.

Vi sikrer en vellykket implementering ved at skabe hensigtsmæssige relationer mellem de forskellige deltagende parter: mennesker, teknologi og fysiske rammer.

Få sammensat præcist det forløb, der passer til jeres behov

Ikke to implementeringsforløb er ens, derfor sælger vi ikke standardpakker. Vores modeI består af en række byggeklodser, som vi sammensætter efter jeres ønske. I får et forløb, som matcher jeres mål, og undgår ressourcespild som udgifter til videreudvikling, forsinkelser og modstand fra de medarbejdere, som ikke oplever, at deres opgaver bliver understøttet.

Til hver fase hører en række aktiviteter med tilknyttede værktøjer, som støtter jer, når I skal udføre de valgte aktiviteter. Vi beskriver alle faser, aktiviteter og værktøjer udførligt, så I får et konkret grundlag til at skabe de mest hensigtsmæssige relationer og netværk i implementeringsprocessen. I fastholder overblikket gennem hele processen og får den rette støtte under alle faser.

Forberedelse / Opstart

Vi kvalificerer og prioriteter de mål og behov, som I ønsker at opfylde med den aktuelle forandring. Sammen udarbejder vi en konkret implementeringsmodel, som tager højde for ressourcer, der er til stede: kompetencer, tidshorisont og økonomisk råderum.

Analyse af arbejdsgange

Vi analyserer og designer jeres arbejdsgange, så I får fuld udbytte af den ny teknologi eller forandring. Vi tydeliggør sammenhænget mellem teknologi, mennesker, organisation og fysiske rammer og sikrer, at I får klarhed over forandringens kompleksitet og implikationer. Læs mere under Arbejdsgangsanalyse & design.

Test og validering

Vi tester og justerer de tegnede arbejdsgange. Vi assisterer med udvikling og konfigurering af jeres systemer i den omfang, I ønsker. Vi vurderer såvel det fysiske som det digitale arbejdspladsdesign og sikrer, at det understøtter en hensigtsmæssig afvikling af jeres arbejdsopgaver.

Uddannelse

Vi understøtter det lokale beredskab ved at formidle arbejdsgangene og uddanne jeres medarbejdere til at håndtere implementeringsprocessen. I får alle nødvendige materialer til at vedligeholde og videreføre nødvendig viden: vejledninger, tidsplaner, aktivitetsoversigt og kommunikationsplan. Læs mere under Undervisning.

Evaluering

Evaluering og effektvurdering er tænkt ind fra starten. For at sikre forankring er det nødvendigt, at I fastholder fokus på implementeringen, også efter forandringerne er i drift. Vi tilbyder evaluering og effektvurdering for at sikre, at implementeringen bliver ved med at være en succes for både ledelse og medarbejdere. Læs mere under Evaluering.

Opfølgning

Fortsætter implementeringen som planlagt, og får I den forventede værdi ud af forandringen? Vi fremtidssikrer jeres proces ved at foretage løbende opfølgning i det omfang, som vi på forhånd har blevet aftalt med jer. Viser det sig, at effekterne ikke er som forventet, afklarer vi årsager og præsenterer jer for mulige løsninger.

Med et implementeringforløb hos Symmetric får I mere end en engangsydelse. Vi tilbyder opfølgning og støtte til at vedligeholde de gode resultater fra implementeringsprocessen.

Få medarbejderne med

Overordnede strategier formuleres oftes af ledelsen, men skal implementeringen lykkes, er det vigtigt at inddrage de medarbejdere, der skal omsætte den i virkeligheden.

Vi sikrer dyb involvering af samtlige brugergrupper og formidler tydeligt, hvad og hvorfor skal implementeres, og hvordan det vil forandre jeres organisation.

Jeres medarbejdere oplever, hvordan deres erfaringer er med til at kvalificere forløbet, hvilket faciliterer brugeraccept.

Tre gode råd til en vellykket implementering

1. Inddrag brugerne
2. Tænk i forløb
3. Evaluér løbende

Vil du have flere end tre gode råd? Så ring til os på 6179 6957 eller send en mail på info@symmetric.dk