UDVIKLING

Vores tilgang til udvikling af digitale løsninger tager, som alle vores øvrige ydelser, udgangspunkt i brugerdrevet innovation. Det betyder, at I får et produkt, som specifikt adresserer jeres behov og arbejdspraksis.

Der findes mange gode og innovative teknologier, men erfaringen viser, at teknologi ikke er tilstrækkelig i sig selv. Det er afgørende at skabe klarhed om, hvordan løsningen påvirker og blive påvirket af alle relevante faktorer: organisation, brugere og fysiske rammer.

En digital løsning giver ikke automatisk en bedre arbejdsdag efter implementeringen. Det afhænger i høj grad af, hvordan implementeringen er forløbet. Vi styrer implementeringsprojekter med inddragelse af samtlige aktører i processen.

Få en digital løsning med indbygget implementeringsforløb

I får ikke blot en god applikation. Vi leverer et fuldt implementeringsforløb, der sørger for, at løsningen bliver forankret i jeres organisation og tilpasset de brugergrupper, der skal tage den i anvendelse.

Første fase i udviklingsprocessen er at afklare de grundlæggende kravspecifikationer i tæt dialog med jer. Hvilke platforme skal understøttes, er det nødvendigt med nyt teknisk udstyr eller et uddannelsesforløb, der opkvalificerer brugergruppen?

Vi sammensætter et implementeringsforløb med dyb involvering af alle berørte grupper. Det betyder, at I i sidste ende står med en løsning, som nemt kan integreres i jeres arbejdspraksis, og som jeres medarbejdere føler ejerskab over og har lyst til at bruge.

Vi håndterer alle faser i processen

For at håndtere implementeringsprocessen bedst deler vi den op i faser: forberedelse, opstart, arbejdsgangsanalyse, uddannelse og opfølgning/evaluering. Vores implementeringsmodel er en generisk model, der består af en række byggeklodser, der sættes hensigtsmæssigt sammen i forhold til det konkrete projekt. Hver af nedenstående aktiviteter repræsenterer en byggeklods, der kan kobles på en fase i den rækkefølge, man måtte ønske.

– Planlægning af implementeringsforløb i forhold til tilgængelige ressourcer, samt udarbejdelse af konkret implementeringsmodel for centrale og decentrale aktiviteter og aktører

– Udarbejdelse af implementeringsdokumenter indeholdende aktiviteter, konsekvenser og kommunikationsplan

– Opbygning af lokalt implementeringsberedskab herunder uddannelse af decentrale aktører

– Opfølgningsforløb der evaluerer forløbet og sikrer implementerings succes fortsætter