Symmetric vinder E-sundhedsbattle

Deltagelse ved E-sundhedsobservatoriets konference 2016

Symmetric deltog i oktober 2016 i E-sundhedsobservatoriet v. Aalborg Universitets årlige konference med temaet “brændpunkter i digitaliseringen af sundhedssektoren – udfordringer og opnåede resultater”. Årets program indeholdt, udover oplæg og debatter, desuden en E-sundhedsbattle.

Mangfoldighed og vidensdeling 

Konferencen dannede ramme om vidensdeling imellem en række af statslige og private instanser som alle har berøring med den stigende digitalisering der ses i det danske sundhedsvæsen som følge af strategiske målsætninger, vedtaget af ministerier, regioner og kommuner.

Med en mangfoldig deltagerskare fra ministerier, sygehuse, regioner, kommuner, virksomheder, foreninger og uddannelsesinstitutioner, blev aktiviteter og initiativer på E-sundhedsområdet, samt de udfordringer der følger, belyst og diskuteret.

Symmetric i E-sundhedsbattle

Udvalgte systemer, projekter og ideer til e-sundhedsløsninger, battlede mod hinanden og Symmetric vandt med en præsentation af platformen TO+, en integreret platform for dataopsamling, kommunikation og overblik. Platformen sikrer, at plejepersonale på et tidligt stadie kan registrere og reagere på sygdomstegn, underernæring eller nedsat funktionsniveau hos ældre borgere. Vi er meget glade for vores fine diplom.