Symmetric har i samarbejde med KL, Danske Regioner, Aalborg Kommune, Region Nordjylland og KIAtec afsluttet pilotprojektet “Sammenhængende borgerforløb”, som har vist, at det er muligt at sikre bedre sammenhæng for borgerne og bedre koordinering mellem de involverede myndigheder ved hjælp af den fælleskommunale rammearkitektur.

Pilotprojektet “Sammenhængende Borgerforløb” viser, at man kan tage et komplekst område som udsatte børn og unge, identificere behovene for datadeling og muliggøre datadelingen i praksis ved at tage udgangspunkt i rammearkitekturen. På den måde tilgodeser man et fælles behov blandt børn, forældre og fagpersoner for bedre at kunne dele information, og hermed skabe it-understøttet sammenhængende indsats på tværs af alle involverede personer og instanser.

Baggrund

Baggrunden for projektet er, at borgerne skal opleve en sammenhængende og effektiv offentlig sektor. Det betyder fx, at udsatte børn og unge og deres familie ikke skal bruge unødig tid på at være i kontakt med offentlige myndigheder. Koordination og samarbejde på tværs af myndigheder skal ske enkelt og effektivt, så medarbejderne har de bedst mulige forudsætninger for at forstå de udsatte børn og unges situation og dermed imødekomme deres behov. Hvor data med fordel kan deles, skal det ske, for at samarbejde understøttes effektivt. De udsatte børn og unge og deres familie skal ikke have oplevelsen af, at de skal ”bære” oplysninger rundt mellem myndigheder.

Rammen for projektet er en pilotafprøvning i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland.

Opgaven for Symmetric

Symmetric har været projektleder under hele pilotprojektet. Vi har rådgivet og stået for indsamling af projekterfaringer, koordinering og udførsel af møder, workshops, observationer, arbejdsgangsanalyser med fokus på datadelingsbehov for de involverede parter, udvikling af mock-up i samarbejde med de involverede parter, arbejdsgangsdesign i forbindelse med afprøvning af den udviklede mock-up, test af den udviklede demonstrationsløsning, evaluering af resultaterne samt dokumentation i forbindelse med udarbejdelse af rapporterne. 

Produktet 

Symmetric har i samarbejde med KL og Danske Regioner udarbejdet to rapporter i forbindelse med pilotprojektet. 

Første del af Sammenhængende Borgerforløb med udvikling og afprøvning af mock-up: 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/socialomraadet/digitalisering-paa-socialomraadet/rapport-sammenhaengende-borgerforloeb-17/

Anden del af Sammenhængende Borgerforløb med udvikling og afprøvning af demonstrationsløsningen:

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/digitalisering-paa-sundhedsomraadet/sammenhaengende-borgerforloeb-18/

Vil du vide mere om vores erfaringer og bidrag i forbindelse med ”Sammenhængende Borgerforløb”, så skriv til info@symmetric.dk eller ring til konsulent, Soile Friis, på telefon 30350619.