Arbejdsgangsanalyse- og design i forbindelse med nedbringelse af ventetiden for opstartstider til kommunal genoptræning efter sundhedsloven §140 

Brøndby Kommune, Træningscenter Brøndby

Arbejdsgangsanalyse- og design i forbindelse med nedbringelse af ventetiden for opstartstider til kommunal genoptræning efter sundhedsloven §140 

Symmetric´s bidrag: Vi har i samarbejde med engagerede medarbejdere fra Træningscenter Brøndby nedbragt den gennemsnitlige ventetid for opstartstider til borgere i træningsforløb fra 15 dage i august 2016 til 6 dage i august 2018. Dette er foretaget ved arbejdsgangsanalyse- og design med et stort brugerengagement. Derudover har projektet skabt et bedre arbejdsmiljø, ensartede arbejdsgange samt fået fokus på kontinuerlige forbedringer fremadrettet. 

Baggrund

Sundheds- og Ældreministeriet efterlyste i 2016 kommuner, der ønskede at arbejde med et 3-årigt projekt, hvor målet skulle være nedbringelse af ventetiden for borgere i træningsforløb under sundhedsloven §140. Brøndby Kommune og Træningscenter Brøndby fik tildelt midler til at køre projektet. I den forbindelse blev Symmetric kontaktet for at bidrage med erfaringer, kompetencer og viden inden for optimering af arbejdsgange og sikring af effektiv udnyttelse af ressourcer og kompetencer. Træningscenter Brøndby havde valgt en langvarig tilgang i forbindelse med projektet – da løsningen skulle være holdbar og ikke blot løses ved pukkelafvikling ved fx at ansætte flere hænder. Denne tilgang matcher Symmetric´s mål med at skabe langvarige resultater, værdi og inddrage brugere i processen og udviklingen.

Opgaven

Opgaven gik ud på at foretage udførlige arbejdsgangsanalyse- og design aktiviteter for Træningscenteret Brøndby for at få et overblik over arbejdsgange og realiserbare potentialer i forbindelse med nedbringelse af ventetiden for genoptræning. Vi analyserede terapeuternes arbejdsgange fra start til slut i forbindelse med genoptræningsforløb. Dvs. fra modtagelse af genoptræningsplan til indkaldelse til opstart, booking af fremtidige tider, dokumentation og registreringer. 

Analysen udmøntede sig i et bibliotek over arbejdsgange, opmærksomhedspunkter, løsningsdesign samt et beslutningsoplæg til design af nye arbejdsgange. Design aktiviteterne var i tæt samarbejde med medarbejdere og borgere, hvorved der blev skabt involvering og ejerskab i forhold til at implementere de nye arbejdsgange. 

Produktet 

Under projektet er der blevet leveret flere forskellige produkter. 

  • Workshops til afdækning af eksisterende arbejdsgange 
  • Workshops til design af fremtidige arbejdsgange 
  • Observationsstudier
  • Evaluering
  • Katalog over eksisterende arbejdsgange 
  • Katalog over nye ændrede arbejdsgange 
  • Evalueringsrapport 

Projektet blev afsluttet med en rapport med beskrivelse af de ny-designede arbejdsgange, evaluering af disse og anbefalinger til videre arbejde med implementering og med at holde fokus på kontinuerlige forbedringer og ikke mindst nedbringe ventetiden yderligere. 

Måske insdsætte en tegning af en arbejdsgange også. Mere så det bliver lidt visuelt. 

Træningscenter Brøndbys oplevelse og vurdering af projektet og samarbejdet med Symmetric

Ledelsen hos Træningscenter Brøndby: ”Tak til Symmetric for super godt samarbejde og brugbart produkt”.

Medarbejder: ”Arbejdsgangene har givet større indsigt i hinandens arbejdsopgaver og det har medført større forståelse og respekt kollegaerne imellem”.

Medarbejder: ”Det har været super godt at vi fra starten af blev taget med på råd i forhold til hvad der fungerer i hverdagen og hvad der med fordel kunne gøres anderledes”.

Medarbejder: ”Projektet har skabt tydelige aftaler om rolle- og opgavefordeling og det sparer tid i hverdagen og får os til at fremstå mere professionelle overfor borgerne.” 

Medarbejder: ”Det er så godt at det nu er administrationen som indkalder borgerne i min kalender. Det brugte jeg virkelig lang tid på før projektet.”

Projektleder: ”Symmetric har været fantastiske at samarbejde med. De er yderst ærekære omkring alt hvad de laver og står klar med vejledning i verdensklasse når omgivelserne omkring projektet pludselig ændre sig. De har en stor andel i at resultatet af projektet blev så godt som det gjorde.”

Vil du vide mere så skriv til info@symmetric.dkeller ring 30350619.