Rapporter om ”Sammenhængende Borgerforløb” er nu tilgængelige

Rapporter om ”Sammenhængende Borgerforløb” er nu tilgængelige

Symmetric har i samarbejde med KL, Danske Regioner, Aalborg Kommune, Region Nordjylland og KIAtec afsluttet pilotprojektet “Sammenhængende borgerforløb”, som har vist, at det er muligt at sikre bedre sammenhæng for borgerne og bedre koordinering mellem de...