Vida

Vida

Pr. 12. marts 2015 er der i Region Hovedstaden etableret en fælles central visitation for fødsler. Formålet er at sikre en optimal fordeling af gravide mellem fødestederne efter faglige kriterier, optageområder, kapacitet samt frit valg. Symmetric har udviklet...
Digital understøttelse af hverdagsrehabilitering

Digital understøttelse af hverdagsrehabilitering

Allerød Kommune har med tilskud fra Markedsmodningsfonden igangsat et projekt omkring udvikling af digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering. Værktøjerne skal give mulighed for let adgang til overordnede, relevante og tidstro informationer og skal kunne belyse...