Pr. 12. marts 2015 er der i Region Hovedstaden etableret en fælles central visitation for fødsler. Formålet er at sikre en optimal fordeling af gravide mellem fødestederne efter faglige kriterier, optageområder, kapacitet samt frit valg. Symmetric har udviklet systemet Vida, der understøtter disse nye arbejdsgange for den centrale visitation samt de involverede hospitaler. 

Vida har blandt andet følgende funktioner:

  • Præsenterer relevant hospital på baggrund af optageområde
  • Viser den aktuelle fordeling af visiterede fødende for hvert hospital
  • Viser ønsket fordelingsnøgle, dvs. fungerer som beslutningsstøtte for medarbejdere i visitationen

Tilpassede løsninger 

Kontakt os på info@symmetric.dk eller 6179 6957 for at høre mere om, hvordan vores tilpassede digitale løsninger kan understøtter jeres arbejdsgange.