Korte indlæggelser sætter kommunernes hjemmepleje under pres

Korte indlæggelser sætter kommunernes hjemmepleje under pres

En undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viser en stejlt stigende kurve i antallet af korte indlæggelser. Stigningen er mest markant i gruppen af borgere over 65 år. Det skyldes i høj grad, at patienter sendes hjem tidligere end før, og nogle gange inden deres tilstand...