En undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viser en stejlt stigende kurve i antallet af korte indlæggelser. Stigningen er mest markant i gruppen af borgere over 65 år. Det skyldes i høj grad, at patienter sendes hjem tidligere end før, og nogle gange inden deres tilstand er tilstrækkeligt forbedret.

Svingdørspatienter

De tidlige hjemsendelser sætter hjemmeplejen og hjemmesygeplejen under betydelig pres, som de ikke altid er gearet til at imødekomme. Dels er ressourcerne knappe, og dels kræver de tidligt udskrevne patienter ofte særligt specialiseret pleje – og de nødvendige kompetencer er ikke altid til stede. Uden den rette pleje og indsats i hjemmet ender man med såkaldte svingdørspatienter, som indlægges gang efter gang, uden nogen reel forbedring af deres helbredstilstand. Svingdørsindlæggelserne er en betydelig forringelse af de ældres livskvalitet og en tung omkostningspost for kommunerne.

Bedre at forebygge

I nogle tilfælde er årsagerne til indlæggelserne fuldt ud forebyggelige. Det kan for eksempel dreje sig om dehydrering eller mindre infektioner, som ikke nødvendigvis kræver (endnu) en tur på hospitalet, hvis de fanges på et tidligt stadie. Der er næppe nogen tvivl om, at konsekvent indsats i samspil med et kompetenceløft til hjemmeplejens sygeplejersker, som bl.a. kan sætte dem i stand til at fortsætte den medicinske behandling i den ældre borgers hjem, vil kunne nedbringe antallet af korte indlæggelser.

Vil du vide mere om tidlig opsporing?

Symmetrics fleksible platform for tidlig opsporing TO+ er designet til at understøtte forebyggelsesarbejdet og gøre det enkelt for hjemmeplejens medarbejdere at reagere i god tid på sygdomstegn eller nedsat funktion hos de ældre. Læs mere om platformen eller kontakt os på 6179 6957 eller info@symmetric.dk, hvis du vil vide mere om de mange funktionaliteter og tilpasningsmuligheder, som kan hjælpe med at nedbringe genindlæggelser.