Kursus i arbejdsgangs-analyse og design

Kursus i arbejdsgangs-analyse og design

Kursus i arbejdsgangsanalyse- og design Optimal anvendelse af Sundhedsplatformen ; Den 11 maj 2016 afholdte Symmetric et kursus i arbejdsgangsanalyse og design for Region Hovedstadens Center for IT, Medico og Telefoni med Jari Friis Jørgensen og Lasse Nykjær som...
Symmetrics TO+ med i lærebog for Sygeplejestuderende

Symmetrics TO+ med i lærebog for Sygeplejestuderende

TO+ i Lærebog for Sygeplejestuderende G Symmetric platform til TidligOpsporing af ældre borgere (TO+) er med i bogen “Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet” udgivet af Dansk Sygeplejeråd og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. TO+ anvendes...