TO+ i Lærebog for Sygeplejestuderende

Symmetric platform til TidligOpsporing af ældre borgere (TO+) er med i bogen “Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet” udgivet af Dansk Sygeplejeråd og Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. TO+ anvendes i bogen til at illustere hvordan it-systemer kan anvendes i primærsektoren i forbindelse med forebyggelse og sundhedsfremme.

“Denne nye udgave af ”Dokumentation og kvalitetsudvikling” har sit fokus i et område med eksplosiv udvikling. I sundhedsvæsenet er der et stigende fokus på et forskningsbaseret fagligt grundlag for sundhedsydelser, og der er høje forventninger til kvaliteten af disse, både i tilrettelæggelsen af patient- og borgerforløb og i samspillet og kommunikationen mellem patient/borger og sundhedspersonale.

Bogen behandler gennem 19 kapitler dette område og indledes med et par historiske oversigtskapitler om de strategier og handleplaner, der har ført Danmark frem mod nutidens høje niveau indenfor kvalitetsudvikling og dokumentation.

I bogen belyses forskellige aspekter af kvalitetsudvikling: Kvalitetsudviklingsprocessen, patientforløb, patientsikkerhed, evidensbaseret praksis, kliniske retningslinjer, kliniske kvalitetsdatabaser, klinisk kvalitetsledelse samt kvalitative og kvantitative metoder til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.

Derudover belyses dokumentation som en naturlig relation til kvalitetsudvikling: Dokumentation af data, som understøtter den faglige kommunikation om en sundhedsfaglig høj kvalitet og gode patientforløb samt kvalitetsmonitorering og -udvikling. Her beskrives dokumentationens rammer og krav, selve dokumentationsprocessen, de mangeartede it-systemer på hospitaler og i primærsektoren, samt den digitale kommunikation og det digitale samarbejde i sundhedsvæsenet.”

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside samt om vores TO+ platform på vores produktside.