Allerød Kommune har med tilskud fra Markedsmodningsfonden igangsat et projekt omkring udvikling af digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering. Værktøjerne skal give mulighed for let adgang til overordnede, relevante og tidstro informationer og skal kunne belyse kvalitet og effekt af den hverdagsrehabiliterende indsats for den enkelte borger.

Første fase af projektet består af en behovsanalyse, som udføres af Symmetric. Formålet med behovsanalysen er at identificere og specificere hvilke værktøjer der er behov for.

Behovsanalysen bygger på en litteraturgennemgang, interviews og en række designworkshops med relevante aktører i arbejdet med hverdagsrehabilitering fra Allerød Kommune samt Professionshøjskolen Metropol.

.

Aftagerpanelerne: en del af samarbejdet mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner

Politikere, brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner har længe haft den fælles målsætning, at kandidaterne skal blive bedre rustet til at møde arbejdsmarkedet. Universitetsloven fra 2007 gjorde det obligatorisk for universiteterne at udpege eksterne aftagerpaneler, som skal styrke tilknytningen til erhvervslivet. Aftagerpanelerne er en væsentlig dialogpartner i indsatsen for at sikre, at institutionerne tilbyder efterspurgte og tidssvarende uddannelser, og overgangen fra uddannelse til arbejde bliver lettere.

Digitalisering, som alle kan forstå

Paneldeltagerne blev udvalgt med henblik på at samensætte et varieret felt af potentielle arbejdsgivere. Symmetric var i godt selskab, sammen med bl.a. IBM, Rambøll Management, DONG Energy, Danske Bank og NNIT. Med vores særlige profil som innovationsvirksomhed med fokus på brugerdrevet design er vi med til at perspektivere diskussionerne om, hvilke færdigheder er mest relevante i forhold til de udfordringer, der venter de fremtidige kandidater. Vi mener, at kandidater, der kan indgå i og forstå den kontekst, de arbejder med, har bedst mulighed for at opfylde kravet om innovativ tænkning, der kendetegner vidensvirksomheder. For eksempel er kommunikationen mellem virksomhed og brugere et vigtigt parameter. Det er væsentligt, at virksomhederne formulerer deres løsninger i et sprog, som brugerne forstår – ellers bliver de digitale værktøjer, der gerne skulle lette arbejdet, til en hindring i hverdagen.

Iværksætteri på skemaet

Skal nyuddannede have en idé om, hvordan man tjener penge? Det mener vi, og derfor argumenterede vi også for en mere systematisk sammentænkning af uddannelse og forretning. I fremtiden skal vi leve af vores gode idéer, så det er bydende nødvendigt at lære, hvordan opfindelserne skal føres ud i livet: Hvordan laver man en forretningsplan, hvordan opstiller man økonomiske og strategiske målsætninger, hvordan sælger man sin idé lokalt og globalt? Tal fra 2013 har vist, at for hver milliard dollars, Danmark investerer i forskning og uddannelse, kommer der kun 3,7 nye virksomheder på markedet. Det tal skal meget gerne vendes, og til det formål er Aftagerpanel-initiativet et væsentligt skridt i den rigtige retning.