Odense Universitetshospital: Implementering af nye arbejdsgange

Fælles akutmodtagelse i Odense kræver nye arbejdsgange

Symmetric har i forbindelse med opførelsen af en fælles akutmodtagelse på Odense Universitetshospital varetaget udvikling og implementering af afdelingens nye arbejdsgange.

Den fælles akutmodtagelse i Odense er et større udviklingsprojekt, hvor alle OUH’s centrale funktioner knyttet til den akutte patient i løbet af januar 2012 blev samlet i én bygning i nyopførte lokaler. Ved sammenlægningen har man samtidig lanceret Cetrea Emergency til at håndtere logistikken i afdelingen. Forud for åbningen af den nye akutmodtagelse, indgik Symmetric i et tæt samarbejde med personalet i akutmodtagelsen for at identificere og italesætte fremtidige ændringer i arbejdsgangene og optimere processerne for patienthåndtering.

Gennem en række workshops med repræsentanter fra forskellige faggrupper har Symmetric sørget for, at de kliniske og administrative arbejdsgange drager størst nytte af de nye kommunikationsværktøjer og at arbejdsgangene er blevet formidlet til personalet i letlæselige diagrammer. Ved driftsoptart har Symmetric tillige bidraget med support i forhold til implementering af de nye arbejdsgange samt ibrugtagningen af Cetrea Emergency og Cetrea Anywhere.

Læs mere