Københavns Kommune: Forbedrede arbejdsgange på tværs af sundhedsområdet

Bedre håndtering af forandringsinitiativer i organisationen

Symmetric har afholdt et todages kursus for ansatte hos Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning med titlen “Arbejdsgangsanalyse og -Design”.

Målet med kurset er er at klæde medarbejderne på til at kunne håndtere forandringsinitiativer i organisationen bedre. Dette gøres ved at give dem værktøjer til at analysere, beskrive og designe mere hensigtsmæssige arbejdsgange.

Kurser afholdes løbende, og hvert kursus tilpasses den specifikke organisation og de behov, som deltagerne har.

Kurset blev afholdt over to dage og indeholdt både undervisning og praktiske øvelser. Der var i alt 28 kursister, der deltog i kurset, en af dem udtaler:

“Kurset er super relevant, og det er dejligt, at underviserne rent faktisk har arbejdet med metoden i praksis og kender til nogle af de komplekse og organisatoriske udfrodringer, man står overfor.“

Læs mere