Bispebjerg Hospital: Udvikling af nyt IT-system til Giftlinjen

Registreringssystem med fokus på brugervenlighed

Symmetric har udviklet et nyt IT-system til Giftlinjen på Bispebjerg Hospital. På Giftlinjen rådgiver læger og sygeplejersker borgere og fagpersonale om hvordan, de skal håndtere forgiftninger. Giftlinjen har behov for et IT-system, som er let og overskueligt at anvende, og som samtidig giver mulighed for at registrere en stor mængde data, som er søgbart, og efterfølgende kan anvendes til beslutningsstøtte og som grundlag for forskning.

Symmetric har derfor haft fokus på at udvikle et system, hvor brugeren selv skal registrere så lidt som muligt. Det betyder eksempelvis, at brugeren kun bliver præsenteret for valg og informationer, som er relevante for det opkald, de har modtaget, ligesom mange registreringer forgår via valgmuligheder frem for fritekst.

Giftsystemet omfatter registrering af telefoniske henvendelser, dokumentation af rådgivning, en automatisk forbedrende algoritme der foreslår dokumenter til beslutningsstøtte, opslag i lokale og internetbaserede databaser samt en statistisk rapportdel.

Udviklingen af Giftsystemet er sket i et tæt samarbejde med læger og sygeplejersker på Giftlinjen, som blandt andet har bidraget med viden om deres behov, faglighed og arbejdsgange eksempelvis har de været med til at definere, hvordan systemet kan støtte et godt flow i forhold til de telefonopkald, de modtager.

Symmetric har også varetaget undervisningen af læger og sygeplejersker i det nye system, som gik i drift i december 2013.

Læs mere