Frederiksberg Hospital: Implementering af Orbit

Arbejdsgangsanalyse, koordinering, opfølgning og evaluering

Deltager i projektgruppen for implementeringen af Orbit på Frederiksberg Hospital. Ansvarlig for arbejdsgangsanalyse, koordinering, opfølgning og evaluering i forbindelse med implementeringen af Orbit på Frederiksberg hospitals kirurgiske specialer. Dette inkluderede udarbejdelse af forløbsdiagrammer, afholdelse af design workshops, udarbejdelse af rapport over afdækkede problemstillinger samt gennemgang med afdelingsrepræsentanter og opfølgning samt evaluering på anvendelsen af arbejdgange samt implementeringsforløbet.