Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Implementering af Labka II

Arbejdsgangsdesign i samarbejde med brugerne

Symmetric har foretaget arbejdsgangsanalyser i forbindelse med implementeringen af CSC’s laboratoriesystemet LABKA II på Bispebjerg og Frederiksberg hospital. Arbejdet bestod i at udarbejde initierende diagrammer for laboratoriet og de kliniske afdelinger, at afholde workshops for at designe de mest hensigtsmæssige arbejdsgange samt foretage opfølgning og evaluering efter endt implementering.