Role Based Access Control

Roller og rettigheder

Opgaven bestod i at udarbejde et projektoplæg for hvordan Role Based Access Control kan anvendes inden for sundhedsvæsenet. Herunder skitsering af metode to klassifikation af roller og rettigheder.

Læs mere: Projektledelse