Geriatriske ambulatorier: Optimering af arbejdsgange

Samarbejde mellem faggrupper og digital understøttelse

Analyse af arbejdsgange på fire geatriske ambulatorier med henblik på optimering af arbejdsgange, samarbejde læger/sygeplejersker/sekretær samt hensigtsmæssig understøttelse af arbejdsgange ved IT.