Aarhus Kommune: Workshops om arbejdsgangsdesign

Hensigtsmæssig implementering af ny elektronisk omsorgsjournal

I forbindelse med udbudet af en ny elektronisk omsorgsjournal (EOJ) til ældre – og sundhedsområdet i Aarhus Kommune har Symmetric arrangeret og afholdt arbejdsgangs-visionsseminar og workshops.

Symmetric har fungeret som projektleder og har i projektopstarten kortlagt og visualiseret ambulatoriet nuværende arbejdsgange. Disse visualiseringer viste tydeligt, at der er mange forgreninger og forskellig praksis på tværs af ambulatoriet.

I projektet har der særligt været fokus på at designe hensigtmæssige og ensrettede arbejdsgange i modtagelse og koordinering af patientens forløb, herunder optimering af arbejdsgange for journaler og prøvesvar.

I forbindelse med udbudet af en ny elektronisk omsorgsjournal (EOJ) til ældre – og sundhedsområdet i Aarhus Kommune har Symmetric arrangeret og afholdt arbejdsgangs-visionsseminar og workshops. Formålet var, at introducere implementeringsgruppen til analyse, design og dokumentation af arbejdsgange, således at Århus Kommune kunne opnå det bedst mulige udgangspunkt for design af arbejdsgange og procesunderstøttelse ved implementeringen af den kommende omsorgsjournal.

Symmetric har endvidere rådgivet om værktøj til visualisering og formidling af arbejdsgange.