Faseinddelt evaluering af Hurtig Adgang

Nulpunkt-, midtvejs- og slutevaluering

Nulpunktsevaluering af Hurtig Adgang på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Med henblik på at vurdere effekten af det ABT-fondsstøttede projekt Hurtig Adgang, har Symmetric undersøgt før-situationen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Undersøgelsen har fokuseret på:

  • Reel tidsforbrug på tilgangen til systemerne
  • Ideel tidsforbrug på tilgangen til systemerne (når klinikerne følger retningslinjerne)
  • Brugertilfredsheden med før-arbejdsgangene

Midtvejsevaluering – Glostrup, Frederiksberg & Bispebjerg

For at øge chancerne for at nå i mål med Hurtig Adgangsprojektet har Symmetric fortaget en midtvejsevalueringen af projektet på Frederiksberg, Bispebjerg og Glostrup hospitaler. Fokus har været på:

  • Afdække status for indfrielse af projektets succesparametre
  • Anbefalinger til at indfri indsatsens potentiale

Slutevaluering af Hurtig Adgang

Symmetric har gennemført afsluttende målinger af tidsforbruget på tilgangen til systemerne. Målingerne sammenholdt med nulpunktstallene viser, at der er et stort potentiale i at virtualisere klinikernes desktop og udstyre dem med Single Sign On på den måde, som det er gjort i projektet. Slutevalueringen kan hentes på Fonden for Velfærdsteknologis hjemmeside.

Læs mere: