Nulpunktsevaluering af Effektiv SystemAdgang

Effektevaluering af ESA-projektet i Region Hovedstaden

Symmetric consulting forestår den samlede effektevaluering af Region Hovedstadens ESA-projekt. Evalueringen består af en nulpunktsmåling, som sammenholdes med den måling der foretages når ESA er i drift på hospitalerne. Symmetric benytter en scenariebaseret model til at afdække såvel det reelle som ideelle (iht. retningslinjerne) tidsforbrug på at tilgå systemerne.

Læs mere: