Effektiv SystemAdgang: Formative evalueringer

Fokus på at kortlægge implementeringsgraden af ESA

Gentofte Hospital

Til Regionens overraskelse (og skuffelse) var brugerantallet få måneder efter implementeringen af ESA på Gentofte Hospital relativt lavt. Symmetric blev tilkaldt for at lave en formativ evaluering af ESA-anvendelsen med henblik på at øge brugerantallet. Af problematiske forhold fra undersøgelsen kan nævnes:

 • workspace udfordringer
 • inkompatible lokale systemer
 • manglende lokal viden.

Frederiksberg Hospital

Frederiksberg Hospital har gennem længere tid haft ESA, men da brugerantallet stadig ikke var synderligt højt blev Symmetric bedt om at undersøge hvorfor det forholdt sig sådan. Blandt andet blev følgende bemærket:

 • udfordringer ift. ambulatoriefunktion
 • udfordringer ift. sekretærfunktionen
 • mange bruger ikke instruerede.

Glostrup Hospital

Symmetric har også foretaget en formativ evaluering et par måneder efter implementeringen af ESA på Glostrup Hospital. Af fund kan nævnes:

 • lokale work arounds udgør en udfordring
 • manglende velvilje overfor ESA.

Herlev Hospital

På Herlev Hospital var brugerantallet af ESA et par måneder efter implementering utilfredsstillende lavt. Derfor foretog Symmetric også her en formativ evaluering med henblik på at øge brugertallet. Blandt pointerne i undersøgelsen er:

 • arbejdsgangene på en stor akutmodtagelse er meget specialiserede, og kræver at man tilpasser disse særligt når man implementerer ESA.
 • de work arounds, der er foretaget i forbindelse med tilgangen til medicinsystemet i medicinrummene, er svære at gøre hurtigere.

Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Hospital har en meget høj brugeranvendelse af ESA. Symmetric blev hyret til at undersøge hvilke forhold der gjorde, at Bispebjerg adskilte sig så markant fra regionens øvrige hospitaler. Blandt disse forhold er følgende:

 • ESA er over tid blevet integreret fornuftigt i arbejdsgangene
 • den måde, hvorpå klinikerne bruger medarbejderkortet til at etablere forbindelse til systemerne, hjælper brugerne med at forstå ideen i virtualisering.

Frederikssund Hospital

Frederikssund Hospital havde et par måneder efter implementering af ESA ikke et tilfredsstillende højt antal brugere. Symmetric lavede en formativ evaluering af ESA på Frederikssund, og nåede blandt andet frem til følgende:

 • virtualiseringsintiativer som ESA er særligt sårbar overfor utilfredsstillende netværk
 • det er afgørende at involvere de lokale afdelings- og afsnitsledelse i implementeringen og det efterfølgende forløb.

Læs mere: