Bispebjerg Hospital: Projektledelse af Cetrea Emergency

Brugerinddragelse forud for implementering

Symmetric har varetaget projektledelsen på implementeringen af Cetrea Emergency på Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital. Symmetric sikrede gennem aktiviteter omkring arbejdsgangsdesign at systemet blev konfigureret til at understøtte akutmodtagelsens behov bedst muligt forud for implementeringen.

Dette blev gjort ved at afholde workshops med brugerrepræsentanter og visualisere arbejdsgangene samt de understøttende konfigurationer. Resultatet fra arbejdsgangsdesignet blev herefter gennemgået med leverandøren som satte systemet op i henhold til disse beskrivelser og besluttede arbejdsgange. Med ansvaret for implementeringen stod Symmetric også for indkøb af hardware og udstyr, såsom touchskærme og skærmophæng med hæve-sænke funktion, samt installation af software i samarbejde med systemleverandøren.

Dette indbefattede også koordinering med håndværkere og mindre ombygninger. Under idriftsættelsen ydede Symmetric support i brugen af de elektroniske tavler samt foretog efterfølgende en opfølgning på anvendelsen af de elektroniske tavler med det formål at justere arbejdsgangene.

Læs mere