Effektiv Systemadgang: Visualisering af resultater

Formidling af komplekse resultater til en stor gruppe af interessenter

Som supplement til slutevalueringsrapporten af ESA (Effektiv Systemadgang) har Symmetric arbejdet med visualisering af resultaterne, som en form for let tilgængelig resume af rapporten.

Målet var at formidle de forholdsvis komplekse resultater fra slutevalueringen ud til en stor gruppe af interessenter, såsom styregruppen, ledelse, projektledere mv. Symmetric visualiserede resultaterne så de blev lette at aflæse, lette at danne sig et overblik og samtidig bevarede referencer til slutevalueringsrapporten.

Ved at visualisere processer og resultater på denne måde er det muligt at nå endnu flere med sit budskab på en interessant og let tilgængelig facon.

Læs mere