Herlev Hospital: Kursus i arbejdsgangsanalyse

Bispebjerg-tilgangen på Herlev Hospital

Afholdelse af todages kursus i ”Bispebjerg tilgangen” for implementeringskonsulenter på Herlev Hospital i forbindelse med forberedelser til foretstående EPM-implementering. Kursus med fokus på teori, metode, arbejdsgangsanalyseforløb i praksis, implementering og opfølgning samt facilitatorrollen. Hovedvægt i kurset var på at få deltagerne klædt på til at være i stand til, at udføre arbejdsgangsanalyser.