Hvidovre Hospital: Implementering af Orbit

Pilot-implementering elektronisk operationsplanlægningssystem

Deltager i projektgruppen for pilot-implementeringen af Orbit (elektronisk operationsplanlægningssystem) for specialerne: Ortopædkirurgi, Mave/tarmkirurgi, Obstretrik og gynækologi samt Anæstesi på Hvidovre Hospital for Region Hovedstaden. Ansvarlig for udarbejdelse af initierende forløbsdiagrammer samt afholdelse af workshops or arbejdsgangsanalyseseminarer i henhold til Bispebjerg-tilgangen samt koordinering i henhold til uddannelse og systemopsætning. Det udarbejdede materiale indgik i Regions implementeringskoncept til anvendelse ved de implementering på Region Hovedstadens andre hospitaler.