Bispebjerg Hospital: Opstart af Cetrea Emergency på Skadestuen og AMA

Nye elektroniske akuttavler giver overblik i Akutmodtagelsen

Artikel på Bispebjerg Hospitals Intranet beskriver opstarten af Cetrea Emergency på Skadestuen og AMA. Symmetric stod for projektledelsen på projektet.

Allerede inden akuttavlerne kom i brug, har de været med til at effektivisere arbejdsgange på Skadestuen. Symmetric har varetaget projektledelsen og hjulpet afdelingen med at se på de arbejdsgange, der er knyttet til informationerne på akuttavlerne.

Det har blandt andet ført til, at de nu på Skadestuen har en koordinerende sygeplejerske, der har det overordnede overblik over patienterne hver dag og gennem tavlerne kan koordinere patientforløbene.

Læs mere