Arbejdsgangsdesign inden for det kommunale område

Nye arbejdsgange skal modsvare et nyt it-system og nye politiske initiativer

Symmetric Consulting har erfaring med arbejdsgangsanalyser og -design inden for det kommunale område.

I en konkret case, skulle arbejdsgangene re-designes grundet indførelsen af et nyt it-system samt nye politiske initiativer. Symmetric varetog i den forbindelse rollen som planlægger og facilitator på en række workshops hvor medarbejdere og ledere fra driften samt fagkonsulenter og dokumentationskyndige i samarbejde skulle designe de nye arbejdsgange.

Målet med arbejdsgangsdesignet var at sikre, at IT-systemet blev tilpasset organisationen, at effektivisere dokumentation og kommunikation og tydeliggøre ansvarsfordeling i forbindelse med overlevering af opgaver.

Læs mere