Bispebjerg Hospital: IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling

Projektledelse under ændrede forudsætninger

ABT fonds projektet: “IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling”, som Symmetric har varetaget projektledelsen samt evalueringen af, har været kendetegnet af væsentligt ændrede forudsætninger gennem projektforløbet.

I ansøgningen havde projektet til formål at dække hele operationsgangen i forhold til Cetrea samt hele Bispebjerg hospital med vagtplanlægning, herunder integration af vagtplanlægning, operationsafvikling og lønberegning.

Grundet forhold beskrevet i denne rapport er projektet blevet selvstændige analyser af Cetrea Surgical og Medtime på 2 afdelinger omkring operationsgangen.

Læs mere