Elektronisk Patient Medicinering: Implementering og evaluering

Implementering med fokus på lokale arbejdsgange og foranking

Symmetric har udviklet metoder til foretagelse af arbejdsgangsanalyse – og design i forbindelse med pilotimplementeringen og den senere implementering af Elektronisk Patient Medicinering (EPM). Metoden fra pilotimplementeringen blev tilpasset og justeret på baggrund af piloterfaringer og anvendt til selve implementeringen.

Resultatet blev en yderst vellykket implementering med fokus på lokale arbejdsgange og foranking. Som en del af projektet stod Symmetric endvidere for udarbejdelse af en generisk implementeringsmodel samt uddannelsesmateriale og evalueringskoncept.