Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital: ny teknologisk platform

Chipkort giver læger og sygeplejersker hurtig adgang til data

Ny teknologisk platform sikrer, at klinisk personale på hospitaler kun skal logge ind én gang for at få adgang til de mange forskellige it-systemer med vigtige patientdata m.v. Det sparer tid for personalet og give større sikkerhed i opgaveløsningen. Symmetric har varetaget evalueringen af projektet samt stået for den afsluttende projektledelse.

Hospitalsvæsenet har igennem mange år benyttet forskellige it-systemer, som er præget af manglende sammenhæng. Det betyder, at det kliniske personale bruger unødig megen tid på at logge på og starte forskellige systemer. Det medfører tidsspilde og tilfælde af omgåelse af patientfortrolighed og systemsikkerhed. Læger og sygeplejersker i sygehusvæsenet har oftest ikke egne arbejdspladser. De bevæger sig derfor mellem sengestuer, kontorer og afdelinger, hvor de skal kunne udføre deres arbejde med informationsindhentning og dokumentation, hvilke gør ovenstående problematik ekstra kritisk.

Projektet har testet to forskellige tekniske ‘single sign on’-løsninger på hhv. Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital med det formål at sikre, at klinisk personale kun skal logge ind én gang. Den unikke brugerprofil, der knytter sig til én bestemt medarbejder (fx en læge) og andre data kan flyttes hurtig og effektivt på tværs af arbejdsstationer. Det gøres ved at etablere såkaldte ’tynde klienter’ – simple computere, der skal være koblet op på en server for at fungere. Desuden etableres systemadgangen via direkte log-in, chipkortløsning eller RFID-teknologi (hvor systemet kan ”mærke”, at brugeren er i nærheden).

Læs mere