Bispebjerg Hospital: konsolidering af Elektronisk Patient Medicinering

Kortlægning af anvendelsesgrad og identificering af grunde til mangelfuld anvendelse

Projektledelse på konsolidering af EPM 1.1 i ambulatorier og andre manglende enheder. Projektet gik ud på at kortlægge anvendelsen af EPM i ambulatorier samt identificerer grundene til den manglende anvendelse og iscenesætte de nødvendige tiltag. Herunder koordinering med kvalitetsråd samt planlægning af re-implementeringsforløb.