Bispebjerg Hospital: Indførelse af CIS-system på Intensivt Afsnit

Arbejdsgangsanalyse, netværkstilpasninger og analyse af de organisatoriske og tekniske forudsætninger

Danske Daintels system CIS (Critical Information System) er taget i brug på intensivt afsnit på Bispebjerg Hospital.

Symmetric har forestået projektledelsen af implementeringsprojektet på hospitalet, som bla. har involveret analyse af arbejdsgangene, netværksmæssige tilpasninger, analyse af organisatoriske og tekniske forudsætninger, koordinering af uddannelse, indkøb af udstyr, koordinering af opsætning af udstyr samt dokumentation af projektet og systemets opsætning.

I projektet har klinikere, medicoteknikere, netværksteknikere og elektrikere været blandt deltagerne. De projektledelsesmæssige opgaver har også bestået i at uddelegere arbejde og koordinere samarbejdet mellem de forskellige projektdeltagere.

Læs mere