Det Fælles Medicinkort: Design af ny brugeroplevelse

En bedre forståelse for handlingerne i FMK og tydeligere sammenhæng imellem funktionerne

Projektgruppen med ansvar for udviklingen af Det Fælles Medicinkort (FMK) ønskede ideer og feedback på brugeroplevelsen og brugergrænsefladen i forhold til den videre udvikling af FMK.

Symmetric udarbejdede, på baggrund af viden indsamlet fra interviews med brugere af systemet, en alternativ brugeroplevelse og et skitseudkast til en ny brugergrænseflade. Tanken bag den alternative brugeroplevelse var at skabe en bedre forståelse for handlingerne i FMK ved at tydeliggøre sammenhængen imellem funktionerne i systemet og det fysiske arbejde med patienterne.

Ved at tage udgangspunkt i eksisterende arbejdsgange og knytte brugeroplevelsen i systemet hertil, ville nye brugere hurtigere og lettere kunne tage systemet i brug og opnå mere effektive arbejdsgange.

Læs mere