Region Hovedstaden: Implementering af Agenda Management

Implementering af elektronisk system til produktion og publicering af dagsordener og referater

Projektet “Agenda Management” havde til formål at implementere et elektronisk system til produktion og publicering af dagsordener og referater til Regionsgården i Hillerød.

 Symmetric afholdte i den forbindelse en række workshops hvor vi sammen med brugerne analyserede problemstillinger og designede de mest hesigtsmæssige arbejdsgange i anvendelsen af Agenda Management.

Der blev desuden identificeret ændringsønsker samt opmærksomhedspunkter til implementering og undervisning. De primære udfordringer var at sikre koordination på tværs af mange ledelseslag. De designede arbejdsgange var:

  • Forberedelse af sagsbehandling
  • Udarbejdelse af sag
  • Godkendelse hos enhedschef
  • Godkendelse hos stabsdirektør
  • Godkendelse hos koncerndirektør
  • Udarbejdelse af dagsorden
  • Afholdelse af møder

Læs mere