Frederiksberg Hospital: Procesoptimering og digitalisering af arbejdsgange

Et samlet ambulatorium med fælles og hensigtmæssige arbejdsgange

Medicinsk ambulatorium på Frederiksberg Hospital oplever at arbejde meget forskelligt på tværs af de medicinske specialer. Derfor har ambulatoriet startet et projekt med det formål at skabe ét samlet ambulatorium med fælles og hensigtmæssige arbejdsgange.

Symmetric har fungeret som projektleder og har i projektopstarten kortlagt og visualiseret ambulatoriet nuværende arbejdsgange. Disse visualiseringer viste tydeligt, at der er mange forgreninger og forskellig praksis på tværs af ambulatoriet.

I projektet har der særligt været fokus på at designe hensigtmæssige og ensrettede arbejdsgange i modtagelse og koordinering af patientens forløb, herunder optimering af arbejdsgange for journaler og prøvesvar.

Projektgruppen på ambulatoriet er sammensat på tværs af specialer og faggrupper og har gennem 4 workshop á 2 timer bl.a. opnået følgende resultater:

Uhensigtmæssige forgreninger i arbejdsgange er elimineret, så grundlæggende arbejdsgange som indkaldelse, booking, forberedelse og efterbehandlingen efter konsultationen er blevet optimeret og forløber på samme vis i hele ambulatoriet.

Det betyder, at arbejdsgangene er blevet optimeret, og det er sikret at den rette medarbejder håndterer de rette opgaver. Dertil betyder det, at arbejdsgange er forenklet så eksempelvis sekretærerne har samme arbejdsopgaver og ansvarområder uanset hvilket speciale deres handlingerne er forbundet til.

En stor del af papiret i ambulatoriet er blevet digitaliseret og prøvesvar og journaler tilgås fremover så vidt muligt elektronisk. Dertil rekvireres journalen først umiddelbart inden konsultationen så vandringen af journaler på ambulatoriet og til andre afdelinger minimeres.

Arbejdsgange omkring kontrol af prøvesvar er ændret, hvilket har betydet at en lang række handlinger helt er blevet fjernet.

Symmetric har udarbejdet en implementeringspakke, så ambulatoriet nu kan gå igang med at implementere deres nye arbejdsgange.

Eksempelvis er ændringerne på arbejdsgangene før og efter implementeringen visualiseret, så det er tydeligt hvad der er ændret, hvilke handlinger der er fjernet, hvilke der er kommet til og hvordan arbejdsopgaver har flyttet sig mellem faggrupper og systemer.

Læs mere